Publicerad av Ulf Bingsgård den 29 Mar 2021
Den traditionella PETS (President-Elect Training Seminar)-utbildningsdagen genomfördes den 13 mars på ett annorlunda sätt. Både i form av upplägg, genomförande och innehåll. Dessutom var det en dag som inte enbart riktade sig till inkommande presidenter, sekreterare och skattmästare. Alla som var intresserade kunde koppla upp sig när de ville under denna dag med inspiration och information kring Rotary. Under de tre timmar av direktsändning som seminariet pågick var mellan 100-110 rotarianer och rotaractare inloggade.
Den första timmens innehåll handlade om Rotarys vision, värdegrund, inriktningar, organisation och struktur. Inkommande president för Rotary International Shekhar Mehtas tema "Serve to change lives" presenterades och kopplingar gjordes till inkommande guvernör Ulf Bingsgårds tema "Rotary ska vara SKOJ" gjordes. Det var inte bara föreläsning utan deltagarna fick tillfälle att prata med varandra i bikupesamtal som leddes av Lotten Tegstam-Welinder, Lund International Rotary Club.

Den första timmen går att se via https://youtu.be/mSsLQ2BAVfU

Nästa del av dagen var mer inriktad på praktiska tips kring hur vi kan arbeta. Inkommande president för Rotary International Shekhar Metha har satt som mål att Rotary ska växa till 1,3 miljoner medlemmar per 30 juni 2022. Tidigare guvernör för distriktet Torkil Rönne, Malmö-Öresund Rotaryklubb, presenterade olika former för medlemskap. Ett sätt att kunna "Serve to change lives" är att driva olika typer av projekt. För att kunna driva projekt behövs oftast pengar och chair för distriktets kommitté för The Rotary Foundation Viveca Serder, Malmö-Möllevången Rotaryklubb, berättade om vikten av att både samla in pengar och vilka möjligheter som kan ges via TRF. Avslutningsvis blev det samtal kring hur Rotarys synlighet ska kunna ökas. Samtalen under denna timme leddes av Krister Fraser, president för Burlöv Rotaryklubb.

Den andra timmen går att se via https://youtu.be/M5pliU3Dz0I

Den avslutande timmen innehöll mer konkreta tips till inkommande presidenter, sekreterare och skattmästare. Distriktssekreterare Lillemor Darinder, Malmö-Skeppsbron Rotaryklubb gjorde en genomgång av en sekreterares viktigaste uppgifter. Detta kommer följas upp senare i vår med en än mer detaljerad genomgång. Distriktsskattmästare Göran Olofsson, Falsterbo-Vellinge Rotaryklubb, presenterade kommande års faktura samt gav tips på var mer information kring ekonomihanteringen kan hittas.

Den tredje timme går att se via https://youtu.be/rRTaOTVMYls

Dagen både inleddes och avslutades av distriktets guvernör Stefan Knutsson, Lomma-Bjärred Rotaryklubb.

Denna dag med inspiration och information kring Rotary har fått höga betyg av deltagarna i den undersökning som skickades ut. Ett mycket uppskattat arrangemang.

För de inkommande presidenterna har dagen följts upp dels genom träffar med respektive assisterande guvernör samt en träff med den inkommande guvernören.


Ulf Bingsgård