Varje år genomförs Rotary Institute inom zon 17 och 18. Rotary Institute är en möjlighet för alla rotarianer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Årets institut genomfördes den 11-13 september i Oulu/Uleåborg i Finland. Under institutet hålls olika föredrag, både om Rotaryrelaterade ämnen och andra intressanta ämnen. Årets institut hade Östersjön och miljö som genomgående tema.
Ulf Bingsgård, DGE och chair för Rotary Sustainability Distrikt 2390, fick möjlighet att presentera distriktets arbete kring hållbarhet. En presentation av det arbete som gjorts och inspiration kring hur distrikt och klubbar kan ta sig an arbetet att lyfta fram Rotary som hållbar organisation.
Nästa Rotary Institute är i 17-19 september i Prag