Publicerad av Kim Hall den sep 15, 2019
Häftigaste året i mitt liv, är den vanligaste reaktionen efter ett år som utbytesstudent. Nu har alla ungdomar mellan 15 och 17 år som vill läsa utomlands möjlighet att inkomma med ansökan till Rotarys Ungdomsutbyte Sverige(RU), en stiftelse som drivs ideellt av Rotary med syfte att genom studentutbyten öka förståelsen mellan människor världen över. RU erbjuder ettårsutbyten med över 20 länder i alla världsdelar samt även sommarutbyten och sommarläger. Du som Rotarian kan informera ungdomar och skolor om denna möjlighet.
 
Rotarys ungdomsutbyte ger ungdomarna möjlighet att plugga utomlands under ett läsår och samtidigt bo i olika familjer. Det innebär också att ungdomarnas familjer i Sverige tar emot en utländsk ungdom. Rotary står som garant för att utbytet blir bra bl.a. genom de lokala Rotaryklubbarna i Sverige och utomlands och deras särskilt utsedda kontaktpersoner.
 

Studenterna som kommer till Sverige
De utländska utbytesstudenterna kommer till Sverige 28 juli-1 augusti (norra halvklotet) och 15–20 januari (södra halvklotet) varje år. De vanligaste utbytesländerna är USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Brasilien, Indien, Japan, Mexiko, Sydkorea, Sydafrika, Taiwan, Belgien, Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien, Tyskland och Österrike. Skola, föräldrar och den lokala Rotaryklubben avgör vilket som är lämpligast, att ta emot en utbytesstudent under ett läsår eller under ett kalenderår.

Rotarys kontaktpersoner
I varje Rotaryklubb som deltar i utbytet finns en kontaktperson. Denne har till uppgift bl. a. att vara en länk mellan den utländska ungdomen, värdfamiljen och skolan. Värdfamilj och kontaktperson samarbetar och har kontinuerlig kontakt. 

Mer information kan ges av 

Astrid Avenberg Rosell
District Chair 2390 Rotary Youth Exchange 
Member of Lund International Rotary Club
Hantverksgatan 12, SE227 36 Lund, Sweden
Mobile: +46 70 625 69 63
astrid.avenberg.rosell@gmail.com