Publicerad av Mats Håkanson den 20 Nov 2022
Den 30 juni 2024 läggs vårt Rotarydistrikt 2390 och vårt norra granndistrikt 2400 ner. Nästa dag reser sig ett nytt distrikt kallat 2395 bestående av klubbarna i Skåne och Blekinge samt i Halland från och med Halmstad och söderut. Kanske är också klubb­ar­na i Kronoberg runt Växjö med, det beslutas senare. 2395 är ett helt nytt distrikt, alltså inte en sammanslagning av de nuvarande, och ledning­arna i de distrikt som berörs har börjat samtala om hur det nya distriktet ska formeras. Annika Skoglund är en av dem och hon ger sin första rapport här.