Publicerad av Elisabet Jensen den 21 Jan 2022
Den 20 januari 2022 var en stor dag för Distriktskommittén Empowering Girls 2390.
Rotary International President Elect Jennifer Jones 2022 - 2023 deklarerade sitt tema Imagine Rotary och uppmanade oss samtidigt att fortsätta arbetet med Empowering Girls.
You don’t imagine yesterday.
You imagine tomorrow.
Nu kan vi drömma om och tänka på hur vi kan förändra världen, uppnå en jämställd värld. Som medverkande i H22, en visionär framtidsmässa som kommer att äga rum i Helsingborg under 35 dagar i sommar, 30 maj – 3 juli kommer Empowering Girls att vara med och representera Rotary. Vi presenterar då ett visionärt, framtida, hållbart Helsingborg där mänskliga rättigheterna är en självklarhet, där den enskilda individen, inte gruppen, bär ansvar för sitt liv. I vår vision finns bara plats för individuellt tänkande. Empower Girls.