Publicerad av Kim Hall den 20 Feb 2020
Föredrag av Professor Pål Börjesson, kommer måndagen den 23 mars 2020 kl 12.00 - 14:00 till Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Det är Helsingborg Råå-Ramlösa RK som i samarbete med Helsingborg-Kärnan RK bjuder in till Intercitymöte.

Vi inleder med lunch och därefter kommer professor Pål Börjesson att framföra ett engagerande föredrag om hur vi skall klara klimatproblemen både i Sverige och globalt.Klimatet är en central fråga för vår framtida existens och diskuteras allt oftare.

Pål Börjesson är professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola och forskar inom förnybar energi, framför allt biobränslen och biodrivmedel. Hans föredrag kommer att handla om möjligheterna att ställa om vårt energisystem för att uppnå uppsatta klimatmål och hur fossila bränslen kan ersättas med förnybara energislag.Bindande anmälan görs till Bengt Aplander, Mail: bengt.aplander@gmail.com senast den 9 mars. Kostnaden är 150 SEK som betalas till Helsingborg Råå-Ramlösa RKs bankgirokonto: 5271-6909. Ingen återbetalning sker vid förhinder, men platsen kan överlåtas. Allt överskott går till End Polio Now.

För mer information kontakta Bengt Aplander, klubbmästare Mail: bengt.aplander@gmail.com eller telefon 0736-90 36 74. Rotary är en öppen organisation där alla är välkomna. VÄL MÖTT!