Publicerad av Annika Skoglund den 25 Sep 2021
Helsingborg Råå-Ramlösa RK i samarbete med Helsingborg-Kärnan RK, inbjuder till Intercitymöte.
Tid: Måndagen den 25 oktober 2021 kl 12.00 - 14:00
Plats: Sundsgården på Råå i Helsingborg
Vi inleder med att professor Pål Börjesson genomför ett engagerande föredrag om hur vi skall klara klimatproblemen både i Sverige och globalt. Därefter äter vi lunch i Sundsgårdens matsal.
Klimatet är en central fråga för vår framtida existens och diskuteras allt oftare. Pål Börjesson är professor i miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola och forskar inom förnybar energi, framför allt biobränslen och biodrivmedel. Hans föredrag kommer att handla om möjligheterna att ställa om vårt energisystem för att uppnå uppsatta klimatmål och hur fossila bränslen kan ersättas med förnybara energislag.
 
Bindande anmälan görs till Bengt Aplander senast den 15 oktober till bengt.aplander@gmail.com
Kostnaden är 150 SEK som betalas tillsammans med anmälan till Helsingborg Råå-Ramlösa RKs bankgirokonto: 5271-6909. Ingen återbetalning sker vid förhinder, men platsen kan överlåtas. Allt överskott går till End Polio Now. Föredraget var tänkt att genomföras våren 2020, men ställdes in p.g.a. Covid-19. De som tidigare anmält sig och betalt kommer att kontaktas individuellt av Bengt Aplander.
För mer information kontakta Bengt Aplander, klubbmästare bengt.aplander@gmail.com eller telefon 0736-90 36 74.
VÄL MÖTT!