Publicerad den 25 Oct 2020
Den frågan ställer vi till samtliga klubbar i distriktet då Ulf Bingsgård, DGE, har fått i uppdrag att samla in information om samtliga insamlingssummor för distriktets räkning. Det hade varit fantastiskt att kunna notera hur stor den gemensamma insamlingen i samband med World Polio Day har givit. Så maila Ulf B och redaktörerna hur mycket ni lyckades få in så meddelar vi detta senare. Det hade varit så kul att se vad gemensamma krafter kan göra för att vi ska få en poliofri värld.
 
Så här såg det ut när mätningarna gjordes i september månad. Vi är bra nära nu för en total utrotning.
 
Maila Ulf.Bingsgard@telia.com
och Redaktörerna; redaktorerna@rotary2390.se