Publicerad av Elisabet Jensen den 29 Oct 2021
I Sverige är könsstympning förbjudet i lag sedan 1982, och den som döms för att ha utfört könsstympning riskerar mellan två och tio års fängelse. Könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot FN:s barnkonvention. Idag minskar förekomsten av kvinnlig omskärelse i många länder, och 41 länder har ett lagstadgat förbud mot FGM (Female genital mutilation). Men problemet är fortfarande stort, och man räknar med att cirka 200 miljoner av världens kvinnor och flickor har utsatts för omskärelse. Varför är den här texten publicerad på vår hemsida?
När Harriet och Carl-Axel träffas vid den skånska kusten, får vi ta del av deras möte via ZOOM. Kom med och lyssna på två entusiaster.
Carl-Axel Ekman som Harriet Johansen intervjuar i detta avsnitt var tidigare chefskirurg, men också läkare för Elfborgs fotbollslag och hade ett brinnande intresse för kampen mot kvinnlig könsstympning. 1989 reste han för allra första gången till Garissa i nordöstra Kenya. Förutom fattigdom och näst intill total avsaknad av vård, mötte Carl-Axel Ekman här många flickor och kvinnor som hade utsatts för kvinnlig könsstympning.
”Vi är otroligt tacksamma för den insats som Carl-Axel har gjort för Erikshjälpen och för unga flickor i Garissa.”
Harriet berättar sedan mer om Rotaryprojektet ”FlickFrid”. 
Harriet Johansen, medlem i distriktskommittén 2390, Empowering Girls är en av initiativtagarna till ”FlickFrid”.
 
När: Tisdagen den 9 november 2021
Var: ZOOM