Publicerad av Kim Hall den nov 08, 2019
Runda bordsdiskussioner är bra på många sätt. Denna fredagsmorgon den 8 november kom 14 morgonpigga yrkesverksamma rotarianer till High Court för att presentera sig själva, dela med sig av sin Succés-story samt diskutera ett aktuellt ämne. Denna gång handlade diskussionen om unga ingenjörer och IT-utbildande gymnasieelever som söker arbetsplatser att praktisera sina kunskaper på.  Ungdomarna behövs för framtiden, men företagen känner att tiden inte räcker till.
 
Rotarys eget näringslivsnätverk i Malmö är inne på sitt sjätte år. Första fredagen i varje månad klockan 7.00 öppnas den tunga dörren till High Court i Malmö. Vid varje möte kommer mellan 15-20 morgonpigga yrkesverksamma rotarianer, rotaractare samt några gäster som nyfiket undrar vad detta är och vilken nytta är det att träffas så här. Det visar sig att denna grupp är en mycket kreativ grupp människor som gärna delar med sig av både erfarenhet, kontakter och förslag.
Denna morgon var det Charlotta Park på Thoren Innovation School som ville få hjälp med praktikplatser för elever som studerar teknik och IT. Teknik och IT uppfattas ofta som område för killar, men det är så mycket mer. Design och smart användning av IT är precis lika viktigt. Hur skulle vi annars få vanligt folk att använda våra mobiltelefoner om det inte fanns design bakom.
Följade förslag gav gruppen; Sök företag utanför storstaden, paketera så att det blir greppbart för näringslivet och slutligen vänd er till större företag med kapacitet att ta emot unga. Ungdomar behövs i vårt samhälle, men avståndet från gymnasiet till masterexamen på universitet är stort. I Trelleborg har näringslivet gått samman för att få fler unga att välja industrin. Ett annat missuppfattat område som behöver belysas. Kanske blir det nästa gång.