Publicerad den 06 Oct 2020
Den 26 oktober kl 12-13.15 på Elit Marina Plaza, besöker Helsingborgs Stads näringslivsdirektör Annette Melander Berg oss på RNH för att presentera Stadens näringslivsarbete kopplat till Coronaepidemin. Vi tror att detta blir ett skarpt och välbesökt evenemang i RNHs anda. Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg - RNH, välkomnar alla till ett gemensamt klubb- och kommunöverskridande forum för rotarianer och rotaractare. Målsättningen är att skapa kontakter och affärer utifrån våra respektive yrkesroller, genom att verka i Rotarys anda.
OBLIGATORISK anmälan helst via evenemanget i distriktets kalendarium https://rb.gy/vrew8v  alt via epost rnh@rotary2390.se, alt rotary2390naringslivhbg@gmail.com, senast kl 14.00 torsdagen innan mötet, dvs 22 oktober. 
- betalning för lunch/lokal 120 kr med swish eller kontant på plats
- anmälan är definitiv och 120 kr tas ut även om förhinder uppstår (efter sista dag för anmälan)
- ansvarig för varje möte bestäms enligt ett rullande schema
- varje deltagare ansvarar för sin egen Rotary närvaroregistrering
Kom gärna god tid, för mingel, registrering och betalning (via Swish). 
 
Tänk på att hålla Corona-avstånd!

Än en gång, här är länken till evenemanget https://rb.gy/vrew8v