Publicerad av Kim Hall den 19 Feb 2020
Den 17 februari kunde Malmö Södra RK överlämna en check på 50.000 kr till HelaMalmö, vilket gjordes vid ett lunchmöte i HelaMalmös lokaler på Nydalatorget. De medel som Malmö Södra RK bidrar med skall primärt användas för att arbeta uppsökande för att nå ut till fler tjejer med de aktiviteter som erbjuds på mötesplatsen.
HelaMalmö är en ideell förening som har byggt upp sin väl förankrade verksamhet under kort tid, de har på drygt 1,5 år skapat en öppen, trygg och tillgänglig mötesplats för unga i åldrarna 10 – 19 år. På HelaMalmö erbjuds frukost, mellanmål, aktiviteter av olika slag, läxhjälp, bibliotek, café och inte minst en mötesplats som har öppet fem dagar i veckan, med närvarande aktivitetsledare och vuxna förebilder. På kort tid har HelaMalmö blivit en viktig del av området Nydala, framförallt för dess ungdomar, men verksamheten har gett positiva ringar på vattnet för alla boende i området. Ett i mångas ögon s.k. utsatt bostadsområde har fått ett viktigt lyft.
 
Verksamhetsledare Nicolas Lunabba och hans medarbetare driver verksamheten med mycket engagemang och energi, och inom kort utvidgas verksamheten med mer yta och möjligheter till fler dagliga aktiviteter för medlemmarna i HelaMalmö.
 
Verksamheten står på flera ben, dels för att engagemanget för det som görs finns på många håll, men också för att minska sårbarheten om en bidragsgivare eller medarrangör skulle falla ifrån av något skäl. Idag finansieras och drivs HelaMalmö tack vare stöd och samverkan från många aktörer: Malmö stad, MKB, Malmö stadsbibliotek, privata företag, försäkringsbolaget Länsförsäkringar m.fl. Och flera är på gång in!
Malmö Södra Rotaryklubb är mycket stolta över att vara med och bidra till en viktig lokalt förankrad verksamhet, och dess utveckling.
 
De 50.000 kr (för ett år) som överlämnades har i sin helhet samlats in av klubbens medlemmar, antingen som privata donationer eller via medlemmarnas företag. Vi ser fram emot ett samarbete över tid, där vi kan följa utvecklingen tack vare den geografiska närheten, och med en naturlig koppling via den styrelsepost i HelaMalmö som innehas av en av våra medlemmar, Jonas Stålgard. Kanske kan vi även intressera fler Rotaryklubbar i Malmö att samverka? 
 
För Malmö Södra RK
Margareta Clarén