Publicerad av Elisabet Jensen den 15 Nov 2021
Nu har vi ännu ett unikt föredrag som handlar om hedersvåld. Föreläsare är Margreth Sjöö Holmek, medlem i Norrköping Louis de Geer Rotaryklubb sedan 26 år. Hon är sedan många år aktiv i Kvinnojouren i Norrköping och det är därigenom hon har förstått vad hedersförtryck gör med dem som är utsatta. Margreth har under senare år undervisat i skolor i Norrköpingstrakten om hedersvåld. Vi är glada att få möjligheten att bjuda in Margreth att samtala om detta viktiga ämne. 
Hedersrelaterat våld och förtryck, hur kan det ta sig uttryck? Det som är särskilt utmärkande för våldet är att det utövas av kollektivet runt individen. Kollektivet kan bestå av äldre och yngre, familjemedlemmar, släktingar och vänner. Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om kontroll. En kontroll av kvinnans sexualitet, oskuld, yrkesval, äktenskap och skilsmässa. Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hedersrelaterat våld samtidigt som de är utövare av våldet. Att leva i en hederskontext och ha en funktionsvariation eller vara HBTQI är också en del av problematiken.
 
Tid: 23 november kl: 18:30 – 20:00
Plats: ZOOM
 
Vill du läsa mer så finns det bra böcker att lägga i ryggsäcken som innehåller verktyg som kan påverka din vardag. Klicka på böckerna nedan så får du en presentation av varje bok.