Publicerad den 12 Dec 2020
H22
För drygt ett år sedan gick tio klubbar i Helsingborg och Höganäs samman i ett gemensamt projekt, som en del av H22. H22 är både en internationell stadsmässa, som äger rum i Helsingborg sommaren 2022, och en pågående satsning på innovation och stadsutveckling i stort. Syftet med Rotaryklubbarnas samarbete är att i samverkan presentera såväl lokala som internationella rotaryprojekt. Ett sätt att visa för alla att Rotary gör väldigt mycket för att vara med och skapa en bättre värld.
Den 30 maj-3/7 2022, dvs i princip under juni månad äger H22 rum. Just nu är det 61 betalande samarbetspartners som är med i projektet och alla har författat en kort beskrivning av ​vad de tänker göra under stadsmässan, vilket har publicerats på nätet.
Detta är Helsingborg-Kärnans RK korta presentation:
 
ROTARY
 
Rotary är ett politiskt och religiöst oberoende​, världsom​fattande, nätverk med 1,2 miljoner medlemmar som gör humanitära insatser. I Helsingborg och Höganäs finns 10 klubbar som samverkar och arbetar med såväl lokala, som internationella projekt vilket kommer att bli en del av Rotarys bidrag till H22.
 
Johan Fridh är president i Helsingborg-Kärnan RK när H22 går av stapeln och är huvudansvarig för samarbetsprojektet.
 
– Den absoluta tyngdpunkten för arrangemangen kommer ligga i Helsingborg och med ansvaret på 10-klubbarna, men det är viktigt att vi från distriktet också stötta​r upp eftersom det är en stor happening, säger Ulf Bingsgård som är DGE och 2022 DG för distriktet.