Publicerad av Kim Hall den dec 02, 2019
Det nyligen uppstartade arbetet kring hållbarhet i distriktet börjar nå utanför distriktets gränser. Under fredagen var kommittéansvarig, DGN Ulf Bingsgård, på besök hos Lidingö Rotaryklubb för att berätta om det pågående arbetet. Initiativet till inbjudan kom från inkommande president Ingrid Hessler. Hon hade via sökningar på nätet hittat vårt arbete och blev nyfiken. Inbjudna till träffen före ordinarie klubbmöte var nuvarande och inkommande styrelse. Syftet med träffen var både att informera och inspirera klubben, i sin förlängning kanske även Distrikt 2350, kring hur Rotary kan börja synliggöra hållbarhetsarbetet. 
Under träffen presenterades det verktyg, spelet, som syftar till att påbörja samtalet om Rotary som en hållbar organization. Klubbstyrelsen fick möjlighet att prova på att prata kring kopplingen mellan Rotarys sex fokusområden och Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbarhet. 
 
Ulf Bingsgård
Hållbarhetsamordnare D2390