Publicerad av Kim Hall den sep 26, 2019
Vad gör du och din klubb den 24 oktober på World Polio Day? Polioutrotningen i världen är ett av Rotarys största utmaningar som pågått sedan starten 1985. För att informera och inspirera till evenemang vill distriktet samla alla klubbars planerade aktiviteter med anledning av detta och kommunicera ut detta i ett samlat grepp där vi berättar om vad som är på gång i vårt distrikt under denna dag. Vi vill skapa en gemensam evenemangskalender för World Polio Day inom Distrikt 2390. Samordnare för denna evenemangskalender är Ulf Bingsgård, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb tillika District Governor Nominee (DGN). Skicka in vad er klubb har planerat för typ av arrangemang senast den 30 september på Ulf.Bingsgard@telia.com
”End Polio Now” har med gemensamma krafter resulterat i att polio i världen har försvunnit i så gott som hela världen utom i Afghanistan och Pakistan. Nu senast kunde vi notera att Nigeria blivit poliofria. Men kampen fortsätter och med gemensamma krafter och hårt arbete ska vi nå målet att bekämpa polioviruset helt. Det finns inget botmedel mot viruset som ger den förlamande infektionssjukdomen, men det finns effektiva vacciner. Arbetet med att samla in pengar till vaccinationsverksamheten och hälsoarbeten, sker tillsammans med WHO, UNICEF och CDC (Amerikanska smittskyddsorganisationen). Rotarys mål är en poliofri värld!
 
Du kan göra skillnad!