Publicerad av Kim Hall den nov 23, 2019
Vid distriktets årsmöte på lördagen den 23 november blev det ett rungande JA till att D2390 har möjlighet att besluta gå ut ur Svensk Rotaryservice –SRS. Vid årsmötet deltog ett drygt 90-tal medlemmar representerande 54 av distriktets 58 klubbar. Eftersom det var en så pass viktig fråga lyftes punkten om distriktet och SRS upp på dagordningen omedelbart efter att de formella punkterna var avklarade och alla närvarande 54 klubbar röstade ja till propositionen att DG, DGE och DGN skulle få mandat att besluta att distriktet ska gå ur Svensk Rotaryservice under verksamhetsåret. 
För beslutet krävdes att 2/3-delar av det totala antalet klubbar i distriktet röstade ja, vilket överträffades med mycket god marginal.
Torkil Rönne förklarade före omröstningen om att distriktet hade skickat in två stora motioner till SRS årsmöte, som ägde rum i tidigare i veckan, där D2390 markerade att vi måste göra något.
 
– Vi har betalat 40 kr per medlem och år till SRS i många år. Tidigare var Medlemsservice en stor del av SRS, men den verksamheten lades ner för två år sedan. Vi har sett hur pengarna  successivt gått till IT i SRS. I och med att det heter att SRS har gemensam IT-databas är SRS enligt skattemyndigheten momspliktig. Istället för att SRS skulle vara en servicedrivande organisation har åtta kronor mer medlem och år av de 40 kronorna gått till att betala moms för den IT-drivande organisationen, förklarar Torkil Rönne.
 

– Hade Rotary varit privat verksamhet hade jag fått information om verksamheten. Men i SRS värld så heter det "Så här har vi alltid gjort". Jag som ”piraten från Malmö” vill få till en ändring. Vi måste ha ett Ja från 2/3 av distriktet om vi ska lämna SRS. Därmed är det inte sagt att vi ska lämna samarbetet, men att vi kan göra det. Gör vi inte detta nu får Stefan Knutsson problemet under sitt år, säger Torkil Rönne.