Publicerad av Ulf Bingsgård den 29 Jan 2021
Det som får beskrivas som ett första möte för det som kan bli Rosengård Rotaryklubb genomfördes fredagen den 22 januari. Givetvis var förhoppningen från början att mötet kunde ske fysiskt på Yalla Trappan, men det blev digitalt istället. Premiärföredraget handlade om projektet Malmö Tillsammans. Projektet är ett samverkansprojekt mellan den idéburna sektorn, staden och näringslivet. Finansiering sker via EU:s regionalfond, där Malmö stad tillsammans med paraplyorganisationen Malmö Ideella, studieförbundet SENSUS och NyföretagarCentrum Öresund ska se hur tillväxt kan ske i de stationsnära områdena.
Rosengård Rotaryklubb är under bildande och är en satellitklubb till Malmö-Öresund Rotaryklubb. Träffarna sker varannan fredag, kl 12-13, än så länge digitalt men i framtiden på Yalla Trappan på Rosengård. Nästa tillfälle är fredagen den 5 februari då det kommer bli föredrag kring hur bostadsrättsföreningen Ida kunde svindlas på 200 miljoner kronor.

Ulf Bingsgård, DGE