Publicerad den 10 Oct 2020
DG
Hej, Nu har jag varit på resande fot i två veckor och besökt 12 klubbar. Det har varit för mig fantastiska möten med trevliga och engagerade medlemmar och funktionärer. Det finns en jättefin inneboende Rotaryanda i alla de medlemmar och klubbar jag träffat. Tillsammans i klubbarna frodas kreativiteten och viljan att göra gott i världen. Men det finns också en önskan att utveckla klubbgemenskapen. Under mina besök försöker jag inspirera och dela med mig av det jag möter ute i distriktets klubbar. Det finns mycket vi kan lära av varandra.
 
Stort tack till Bjuv RK, Ystad RK, Burlöv Karstorp RK, Ystad S:t Petri RK, Hammenhög RK, Kivik RK, Malmö Västra Hamnen RK, Falsterbo Skytts RK, Lund Ideon RK, Helsingborg Landborgen RK, Malmö Skeppsbron RK och Eslöv Sallerup RK. Jag har verkligen uppskattat er gästfrihet.
 
Hammenhög
 
Kivik
 
Malmö Västra Hamnen
 
Lund Ideon
 
Ystad
 
Burlöv-Karstorp
 
Ystad S:t Petri
 
Helsingborg Landborgen
 
Malmö-Skeppsbron
 
Eslöv-Sallerup

Jag ser fram mot de kommande veckornas klubbesök.
 
Med varma Rotaryhälsningar
Stefan Knutsson