Publicerad av Elisabet Jensen den 28 Jan 2022
2013 grundades den ideella och parti- politiska och religiöst obundna organisationen FreeZone Sweden, som arbetar med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, att stärka barns och ungas rättigheter och att främja psykisk hälsa. Visionen att varje barn och ungdom ska få växa upp i ett jämlikt och tryggt samhälle, känna sitt värde och skapa sin identitet och liv i frihet
 
Myra Ekström och Elisabet Jensen från Empowering Girls har deltagit i en av FreeZone Swedens utbildningar och vill tacka för en mycket givande och stimulerande kurs. ”Vi blev medlemmar för vi ville ge stöd till denna fantastiska organisation med fyra mycket kunniga kvinnor vid rodret”.  
     
FreeZone Sweden grundades i Skåne av socionomen och numera prisbelönade entreprenören Johanna Salama. Bakgrunden och engagemanget kom från hennes tidigare arbete med att stärka unga tjejer. Det blev då synligt att ett stort antal tjejer begränsades i sitt livsutrymme och levde med en extrem utsatthet och rädslor. Deras rättigheter kränktes dagligen både från familj och släktingar på grund av hedersnormer, men även från samhället då det brast i att stötta och skydda dem på grund av bristfällig kunskap och rutiner.
För att förverkliga denna vision och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck krävs det ett helhetsgrepp från individ till samhällsnivå varpå FreeZone Sweden utvecklat metoder och insatser för unga, yrkesverksamma, ledning, organisationer och kommuner.
FreeZone Sweden har tagit fram en app ”Digitala zoner” som är en självhjälps-app för unga 13-25 år där de får hjälp och verktyg att bl a sänka sin stress och höja sin självkänsla. Sprid den vidare till unga ni möter!
 
I Podden Ett liv i Frihet (som finns på spotify eller där poddar finns) får man följa våra gäster i samtal med vår grundare Johanna Salama. Starka berättelser om svåra livserfarenheter och kamp för just ett liv i frihet varvas med kunskap om strukturer och metoder.
Idag har FreeZone Sweden utvecklats till en nationell verksamhet med fortsatt utgångspunkt från Skåne. Målgruppen är unga i åldern 11-22 oberoende könstillhörighet, som lever med hedersnormer och/eller har erfarenhet av flykt/migration.