Publicerad av Elisabet Jensen den 15 Nov 2021
Så här hittar du till Empowering Girls hemsida. Gå längst upp här på distriktets hemsida.
I det blå fältet under Medlemsinloggning:
Välj "Om distriktet".
I den lista väljer du
"Distriktskommittéer" och därefter
"Empowering Girls"
Välkommen önskar
Elisabet Jensen, Chair.