Publicerad av Mats Håkanson den 25 Jun 2023
Elisabet Jensen, medlem i Rotary Helsingborg Sofiero och tidigare barnmorska, är en fantastisk inspirationskälla och outtröttlig motor för kampen i vårt distrikt för att flickor ska ha samma mänskliga värde och rättigheter som pojkar. Hon är sedan några år ansvarig för distriktets Empowering Girls-kommitté, som startades efter ett Rotaryinitiativ av förre RI-presidenten Shekhar Mehta.
– Jag har arbetat med kvinnor som varit utsatta för könsstympning, något som leder till livslång kroppslig och inte minst själslig skada. Det har gjort mig väldigt ledsen att sådant får lov att förekomma, förklarar Elisabet sin drivkraft. Jag kan inte se detta fortsätta, vi måste hjälpas åt att få kvinnor jämställda.
Inför Rotaryårets slut mottog Elisabet utmärkelsen Paul Harris Fellow för sina insatser i vårt distrikt samt en vacker bukett av Rotaryklubben Louis De Geer i Norrköping för det arbete hon lagt ner på att uppmärksamma, besöka och rapportera om organisationen NAFGEM (Network Against Female Genital Mutilation), som det finns mer info om på Empowering Girls hemsida.
 
Elisabet Jensen, chair för Distriktskommittén Empowering Girls har fått ta emot en vacker bukett av Rotaryklubben Louis De Geer i Norrköping som TACK för det arbete hon lagt ner på att uppmärksamma, besöka och rapportera om organisationen NAFGEM (Network Against Female Genital Mutilation). NAFGEM arbetar mot könsstympning och barnäktenskap och för flickor och kvinnors utbildning och mänskliga rättigheter i norra Tanzania.
 
Läs mer om Empowering Girls och NAFGEM på hemsidan: page/empowering-girls-i-distrikt-2390