Publicerad av Kim Hall den apr 09, 2019

Staffanstorps Rotaryklubb har fått en donation av Hans Erlandsson och Johan Erlandsson på 52 000 kr. Pengarna ska användas för att främja meningsfull sysselsättning och föreningsliv för ungdomar som kanske saknar sådana traditioner och förutsättningar. Bakgrunden till donationen är att deras fastighetsbolag tillsammans med flera andra företag i Staffanstorp under år 2017 drabbades av upprepad skadegörelse. Det spreds en växande oro om vart samhället var på väg, vilket bland annat fick till följd, att kommunen beslöt att anställa egna ordningsvakter. På bilden ser vi Johan Erlandsson (t v) och Hans Erlandsson som överlämnar HE Managements donationen på 52 000 kr till Gert Åkesson, president i Staffanstorps Rotaryklubb.

– Brottsliga handlingar kan aldrig accepteras och måste på alla sätt motverkas, men samtidigt är det förebyggande arbetet minst lika viktigt, säger Hans Erlandsson. Vi tror att föreningslivet kan vara en viktig del i detta arbete. Därför beslöt vi att starta ett projekt med syfte att motivera och underlätta för personer, som riskerar att hamna snett i samhället, att enklare komma i kontakt med föreningslivet, t ex idrottsklubbar. Grundtanken var att positiva och meningsfulla intressen därigenom skulle främjas. Motkrav var att skadegörelsen skulle upphöra.

För varje vecka under 2018, som deras fastigheter inte utsattes för någon form av skadegörelse, avsattes 1 000 kr till en fond. Om företagets fastigheter trots detta drabbades av skadegörelse, skulle kostnaderna för dessa finansieras av fonden. Glädjande nog upphörde skadegörelsen och vid slutet av 2018 fanns således 52 000 kr fonderade.

Under året som gått har fastighetsbolaget bytt ägare, men åtagandet har övertagits av moderbolaget HE Management AB. Staffanstorps Rotaryklubb kommer i samråd med kommunens socialtjänst och andra organisationer besluta hur pengarna ska användas, för att på bästa sätt komma ungdomarna till del.