Publicerad av Kim Hall den 08 Jan 2020
Hållbarhet är en central fråga i Rotary på flera plan. Det handlar inte enbart om att satsa på hållbar miljö, det handlar lika mycket om att skapa ett hållbart Rotary där vi satsar på ungdomen, ökat medlemsskap och hållbar framtid. När distriktsorganisationens funktionärer träffades för att diskutera framtiden i distriktet inledde distriktsguvernör Torkil Rönne med att citera RI-president Mike Maloney "Think out of the box" efter att tidigare under dagen mött de övriga svenska distriktsguvernörernas protester mot de förändringar vårt distrikt genomför. 
Rotaract, Ryla och ungdomsutbytet vill DO-satsa mer på och den 31 januari har Ryla i Köpenhamn bjudit in två ungdomar från Sverige att delta. Ytterligare en öppning till gränsöverskridande samarbete mellan Danmark och Sverige. Dessutom kommer tio ungdomar som genomgått Ryla, möjlighet att resa till Israel - och lika många från Israel kommer till Sverige, avslöjade Peter Lindqvist.
Hållbarhet är något som många ungdomar engagerar sig i. Ulf Bingsgård, DGN och ordförande i distriktets hållbarhetsarbete, välkomnar både rotarianer och rotaracts att delta i dessa sammankomster. Nästa tillfälle blir den 27 januari i Helsingborg.
Stefan Knutsson, inkommande distriktsguvernör, redogjorde för PETS, då inkommande klubbpresidenter, sekreterare och skattmästare med flera träffas för att utbilda sig och förbereda sig för ett spännande Rotaryår 2020-2021. PETS äger rum den 14 mars. Mer information kommer senare.
Inför Distriktskonferensen den 25 april på Scandic Hotel Triangeln, kommer ett event att äga rum till förmån för Polioutrotningen. "Run for Rotary" kommer troligen att genomföras lördagen innan distriktskonferensen.
Distriktskonferensen kommer att ha Hållbarhet som tema. Då ges företag, som sponsrar konferensen, möjlighet att informera om hur de arbetar med hållbarhet. Känner du till något företag som kan vara intresserad, maila oss gärna.