Publicerad av Mats Håkanson den 13 Apr 2023
Nu har Annika Skoglund, vald distriktsguvernör för 2023/24 i vårt Rotarydistrikt 2390, publicerat sin verksamhetsplan samt förslag till budget för nästa Rotaryår. I verksamhetsplanen beskriver Annika hur hon kommer driva verksamheten i distriktet under skotten Gordon McInallys år som president för Rotary International. RI-presidentens tema för Rotaryåret är Create Hope in the World, vilket Annika anser är något som världen verkligen behöver för närvarande. I förslaget till budget redogörs för distriktets kostnader och intäkter samt hur de påverkar klubbarnas ekonomi. 
– Vi inser att det är ett ansträngt år som vi alla har framför oss, konstaterar Annika. Det gör att vi har vänt på varje krona och har budgeterat ett underskott i distriktets drift för att minska avgiften som faktureras klubbarna.
 
Budgeten beslutas av klubbarnas deltagande medlemmar genom omröstning vid Distriktssamrådet den 10 maj kl 19.00. Alla medlemmar är välkomna via Zoom, anmälan krävs dock.