Publicerad av Kim Hall den 25 Jun 2020
Givetvis gav Corona-pandemin nya förutsättningar för distriktets nybildade hållbarhetskommitté, Rotary Sustainability Distrikt 2390.
En tid av mötespaus avlöstes under onsdagen den 24 juni av ett digitalt möte. Kommittén påbörjade sitt arbete i september förra året med möten på olika kaféer och andra öppna mötesplatser i Malmö, Helsingborg och Lund. Flera möten var inplanerade när pandemin slog till vilket gjorde att kommittén nu möttes för första gången digitalt.
 
Tjugotalet nyfikna rotarianer lade loggat in för att dela med sig av sina tankar kring hållbarhet. Vissa hade varit med sedan kommittén startade, andra hade sin första träff denna eftermiddag. Fokus för mötet var just att mötas och bidra med sina synpunkter, funderingar och ingångsvärden kring hållbarhet.

Mötet syftade till att både avsluta kommitténs första år och ge en start till kommande år. Både nuvarande guvernör Torkil Rönne och tillträdande guvernör Stefan Knutsson deltog vid mötet och talade om vikten av att hålla hållbarhetsfrågorna högt på agendan.

"Från ingenting till något" skulle kunna vara en sammanfattning av året som gått i kommittén. För ett år sedan fanns inte hållbarhetskommittén och Ulf Bingsgård gavs ett blankt papper samt uppdraget av guvernör Torkil Röne att skapa en hållbarhetskommitté i distriktet. När året nästan är slut finns det en sammanslutning i distriktet med 40-50 nyfikna och engagerade rotarianer. Vissa har jobbat med hållbarhet i hela sitt verksamma liv, andra har nyss börjat nosa på frågan. Tillsammans skapar vi en agenda för att visa att Rotary är en organisation som på allvar jobbar med hållbarhet.

Strukturerna håller på att falla på plats. Nu gör vi oss redo för vår andra år som Sveriges, kanske världens, första och enda kommitté som jobbar med att koppla samman Rotary grundläggande värdegrund, de sex fokusområdena och hållbarhet via FN:s 17 globala mål.
 
Ulf Bingsgård