Publicerad den 17 Oct 2020
Lördagen den 24 oktober är det alltid World Polio Day/Världspoliodagen runt om i världen. En dag som 2020 kanske känns än mer viktig och relevant att uppmärksamma. 
För oss inom Rotary är kampen mot polio viktig. Vi gav 1988 ett löfte till världen att vi skulle bekämpa denna sjukdom till dess att den var utrotad. Då fanns det fler än 380.000 registrerade fall av polio världen över, idag är det 104!
 
Rotarys medvetna kamp mot polio har spelat roll. Nu gäller det att vi kör hela vägen in i kaklet. Över hela världen engagerar sig medlemmar i Rotary just denna dag för att samla in medel för att utrota polio. Nedan kan du läsa vad som hände runt om i distriktet den 24 oktober 2020!
Rotary har lovat världen – vi ger inte upp förrän polio är utrotat. 99,9 % av världens befolkning lever ett liv fritt från polio. Vi kämpar på tills siffran är 100,0 %.
 
För varje dollar (ca 10 kr) vi samlar in bidrar Bill and Melinda Gates Foundation med 2 dollar. Det ger totalt sett tre dollar i kampen mot polio. Tre dollar är vad som krävs för att ge ett barn ett poliofritt liv.
 

Det här hände 24 oktober eller kommer att hända i vårt distrikt av Rotary:

Listan uppdaterades 28 oktober 2020.
 

På World Polio-dagen 24 oktober:

Lördag den 24 oktober mellan 10.30 och 12.00 uppmärksammades EndPolioNow i samband med World Polio Day genom ett live event på Burlöv Center med fokus på Rotarys starka åtagande att utrota polio. Det blev trevliga inslag om vad som hände runt om i distriktet, varvat med information om EndPolioNow och distriktets nya insamlingsinitiativ 58-öresutmaningen. Det omfattade musik, intervjuer, live lägesrapport, diplomutdelning och mycket mer. Eventet var ett samarbete mellan distrikt 2390 och Burlöv RK, Burlöv-Karstorp RK samt Lomma Bjärred RK. Hela eventet spelades in och kan ses precis när du vill genom att klicka här nedan.
 
 
Lund International Rotary Club uppmanade sina  medlemmar att via sociala medier sprida information kring World Polio Day och Rotarys arbete kopplat till polions utrotande. Medlemmarna uppmanades att samtala om detta vid lämpliga tillfällen i sociala sammanhang.
 
I samband med ordinarie veckomöte i Malmö-City Rotaryklubb genomfördes en insamling till förmån för End Polio Now. 
I Malmö-Lorensborg Rotaryklubb kommer insamling ske bland klubbens medlemmar i samband med ordinarie klubbmöte till förmån för End Polio Now. 
 
Från Lund-Kloster Rotaryklubb rapporteras att klubben kommer göra en inbetalning direkt till End Polio Now.
 
Bjuv Rotaryklubb skänkte överskottet från klubbens julfest 2019  på 10 000 kronor till kampen mot polio. Vanligtvis brukar klubben även skänka överskottet av lotteriverksamheten i samband med julmarknaden på Wrams Gunnarstorp som brukar äga rum i Allhellgonahelgen. I år är denna julmarknad inställd. 
 
Vanligtvis brukar Falsterbo-Skytts Rotaryklubb genomföra en aktivitet på Toppengallerian i Höllviken, Läkarbänken, där läkare i klubben kollar blodtryck och får in bidrag till End Polio Now. I år kunde inte den aktiviteten genomföras men klubben köpte in 300 End Polio Now-pennor istället.
 
Höör Rotaryklubb ägnade den 29 oktober sitt möte åt polio. En av medlemmarna, Anders Hedve,berättade om hur det var att som barn drabbas av polio och sedan dess leva med konsekvenserna. Klubben kommer även köpa in End Polio Now-pennor.
 
I Landskrona-Citadell Rotaryklubb gick en utmaning ut till medlemmarna. De uppmanades att frivilligt skänka ett bidrag till End Polio Now och då lika mycket skänks från klubben, dock minst 3 000 kronor. Dessutom kommer det läggas upp informationsfilm på klubbens Facebook kring End Polio Now och man hoppas på uppmärksamhet i lokal media.
 
I Glumslöv arrangerade Landskrona-Glumslöv Rotaryklubb tillsammans med Rotaract Glumslöv-Rydebäck (under bildande) en tipsrunda. De kommer stå i byn, bjuda på kaffe och sälja End Polio Now-pennor. Samarbete med Frivilliga Brandkåren som visar sin nya brandbil och tar upp anmälningar till HLR-kurser. Ett tillfälle att träffas, både rotarianer och bybor, ute i friska luften och göra gott. Dessutom deltog Nattvandring i Glumslöv i samarbete med Glumslöv FotbollsFörening. 
 
Eslöv-Sallerup Rotaryklubb avsätter intäkterna från sitt veckolotteri samt sprider via medlemmarna budskapet kring End Polio Now.
 
Hörby Rotaryklubb genomförde en utomhusaktivitet under Världspoliodagen i Fulltofta Naturcenter. Förutom att informera om Rotary och kampen mot polio sålde sin egen andelshonung och tog deltagare ut på så kallad "breathwalkning" i naturen.
 
Simrishamn Rotaryklubb och Hammenhög Rotaryklubb var på torget i centrala Simrishamn kl 11–13, där de sålde End Polio Now-pennor och informerade om Rotary och arbetet mot polio.
 
Malmö-Västra hamnen Rotaryklubb drog igång en insamling via Facebook den 24 september med målet att samla in minst 5000 kronor fram till den 24 oktober. En insamling primärt riktad mot sidans externa följare. Klubben kommer låta överskottet från vinlotteriet tillfalla End Polio Now.
 
 
En av medlemmarna i Malmö-Möllevången Rotaryklubb, Dan Chronberg, har skrivit boken "Från Vinslöv till Addis Abeba: En byggargosses krokiga vandring". En personlig berättelse om udda händelser och skeenden ofta långt utanför byggandets värld runt i världen under 30 år. Boken säljs så att klubben får behålla 1/3 av priset som läggs i en pott till End Polio Now. Klubben kommer sedan lägga lika mycket pengar i bidrag till kampen mot polio.
 
Vad gäller drycker så har Malmö-Öresund Rotaryklubb tagit fram ett paket med öl, lättöl (2,2 %) och folköl (3,5 %). Ölen kommer från Hönsinge Hantwerksbryggeri och är försedda med specialdesignade etiketter. De genomförde en klubbfest med respektive och vänner med lotteri till förmån för World Polio Day.

Från Svedala Rotaryklubb rapporteras att de i oktober hade ett lite annorlunda upplägg kring sitt projektlotteri. Normalt sett kostar en lott i projektlotteriet 20 kronor. Under oktober månad säljs en lott och en End Polio Now-penna för paketpriset 50 kronor. Vinsterna är donerade och all behållning går till End Polio Now.
 
När Malmö-Södra Rotaryklubb hade Past presidentträff efterskänktes måltidsavgiften till förmån för End Polio Now. Dessutom säljer klubben End Polio Now-pennor i samband med ordinarie klubbmöten.
 
I samband med ordinarie veckomöte uppmärksammade Ystad-Tornväktaren Rotaryklubb, både den 20 och 27 oktober, World Polio Day samt skickade bidrag på 5 000 kr till End Polio Now.
 

Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb stod ute på gågatan i Trelleborg mellan klockan 10-14 och sålde End Polio Now-pennor och pratade om Rotary. Det var så kallad Långlördag/Shoppinglördag med en del olika aktiviteter på stan.
 
Malmö-Slottstaden Rotaryklubb kommer ge överskottet av klubblotteriet under oktober månad till End Polio Now.
 
Lund-Ideon Rotaryklubb kommer under oktober månad låta alla insamlade pengar gå till End Polio Now. Det finns dessutom en spargris i klubben till vilken pengar skänks när det finns anledning. Anledning till donation till spargrisen är när någon medlem varit i tidningen, fyllt år, haft namnsdag eller haft en händelse privat eller jobbmässigt. Klubben har dessutom antagit guvernörens 58-öresutmaning vilket skulle ge 13 000 om alla medlemmar antar utmaningen.
 
 

Efter den 24 oktober:

Den 10 november planerar Höganäs Rotaryklubb tillsammans med Höganäs-Kullen Rotaryklubb och Mölle-Arild Rotaryklubb ett event under namnet "Utomhusmöte i pandemins tecken med Gunnel Wounsch". Det är ett föredrag av historiekunniga Gunnel Wounsch som berättar om Höganäs historia och om kolerapandemin som härjade. Det blir korv med bröd från Per i Viken och därefter en promenad och umgänge under luftiga former. Överskottet av deltagaravgiften går till End Polio Now. 
 
I december kommer en vinprovning arrangeras av Höganäs Rotaryklubb och överskottet kommer tillfalla End Polio Now. 
 
Trelleborg Rotaryklubb kommer i ett av sina radioprogram i november prata om polio och Rotarys kamp.
 
Under ordinarie lunchmöte i Kävlinge Rotaryklubb, måndagen den 26 oktober, kommer Sonja Andersson hålla föredrag om Rotarys poliobekämpning. Det blir berättelser om möten med FN-ledningen i Afrika, utmaningarna med poliovaccineringen i Nigeria samt framtida strategier kring Pakistan. Behållningen från dagens lotteri kommer tillfalla End Polio Now.
 
Skurup Rotaryklubb kommer att i samband med ordinarie klubbmöte den 26 oktober promenera i parken vid Svaneholms slott, om vädret tillåter. Den som deltar i promenaden lägger 100 kronor eller mer i bidrag till End Polio Now i startavgift.
 
Den 4 november kommer Burlöv Rotaryklubb och Burlöv-Karstorp Rotaryklubb ha öppet hus i sin lokal på Burlövs center. Under denna dag kommer klubbarna informera om Rotary och sälja End Polio Now-pennor.
 
Har du mer information om t.ex. vad din klubb gör, kontakta Ulf Bingsgård, som är samordnare för World Polio Day i distriktet.