Publicerad av Elisabet Jensen den 03 Mar 2022
En flicka är född på den internationella kvinnodagen den 8 mars och Empowering Girls-kommittén bjuder in till 
 ZOOM-möte kl. 18:30 med Katharina Sparre, samordnare Helsingborgs pastorat och Michaela Tehagen, Diakon, Maria Församling.
 
 
Katharina Sparre                        Michaela Tenhagen
 
 
Staplarna på bilden visar hur världen såg ut 2021 enligt World Economic Forum´s Gender Global Gap.  Att den vänstra stapeln utgör drygt hälften av den högra stapeln beror på att den högra stapeln är männens stapel.  Männen innehar de arbeten som ger höga inkomster medan kvinnorna innehar de yrken som är lågavlönade.  Det hänger med från tiden när vårt land var patriarkaliskt styrt och mannen var ensam försörjare. Nu är det inte längre så.
 
Hur ser det ut på internationella Kvinnodagen?
1 av 4 flickor i övre tonåren saknar skolgång och en arbetsinkomst. Hos pojkar är situationen 1 av 10 i samma ålder. 500 miljoner flickor saknar basutbildning. 2/3 av världens 960 miljoner analfabeter är kvinnor. I fem av sex länder arbetar flickor i åldrarna 10-14 år med hushållsarbete 21 timmar i veckan. Varje sekund gifts en flicka bort. 777 000 flickor under 15 år föder varje år barn. Den största orsaken till att flickor dör i tonåren är graviditet och förlossning. Det är 5 gånger så farligt att bli gravid som tonåring. Vi måste sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna.
 
Vad betyder internationella kvinnodagen för dig?
Det kommer tyvärr, tyvärr att dröja 135,6 år innan vi får ett jämställt samhälle! Det kostar vårt samhälle enorma summor.
FN höll sin första gemensamma internationelle kvinnodag 1975. Den hölls i Mexiko. Sedan 1978 finns den 8 mars med på FN:s lista över högtidsdagar. Idag är den 8 mars en opolitisk högtidsdag. I Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag från arbetet.