Publicerad av Elisabet Jensen den 01 Feb 2024

Varför är kampen mot kvinnlig könsstympning så viktig? Jo, för att i Sverige lever 68.000 kvinnor och flickor som enligt Socialstyrelsen kan vara köns­stymp­ade och mellan 13.000 och 23.000 flickor som riskerar att mot sin vilja köns­stym­pas. Detta trots att Sverige har en skyddande lagstiftning, där såväl att föreslå som att förbereda könsstympning är olagligt. Distrikts­kommittén Empowering Girls bekämpar denna farliga tradition. Genom föredrag via Zoom och på klubbmöten försöker vi att inspirera rotarianer att engagera sig i kampen. 

Varje klubb kan inspireras av våra föredrag på ZOOM och starta ett projekt eller stödja existerande projekt. Våra föredrag handlar oftast om kvinnors väl och ve. 
Vi arbetar med hands on organisationer som visar positiva resultat i Sverige och utomlands.  

Rotary Landskrona Citadell arbetar med Flickfrid. Projektet leds av Harriet Johansen. På hemsidan ligger undervisningsmaterial.  I projektet ”Ung, Trygg och Tjej” lär skolflickorna sig att försvara sig muntligt och praktiskt. om en hotfull situation skulle uppstå..

Organisationen Existera i Järvaområdet, Stockholm grundades av Juul Jama från Etiopien. Kvinnor med utländsk härkomst ges möjlighet att träffas. Att tala om könsstympning är ett tabu. Men här inser man att man delar sina problem med sina medsystrar. Se Existeras hemsida. 

I Tanzania arbetar Network Against Female Genital Mutilation, NAFGEM med upplysning och förebyggande arbete. Man har omskolat ca 500 kvinnor vars yrke varit att könsstympa. Flickor som hotas av KKS får ett skyddat boende. De går i skola och i den mån pengar finns får de en vidare utbildning. Som resultatet av arbetet har Massajerna i området helt slutat könsstympa. Se deras hemsida.

Rotary Doctors Sweden arbetar med kampen mot KKS i ett stort antal byar i Kenya. I dessa byar har man så  gott som slutat könsstympa. Kvinnorna har fått egen talan. Preventivmedel används i allt högre grad. Man upplyser om mänskliga rättigheter, KKS, tidiga äktenskap, kost och hygien, vaccinationsprogram, vikten av skolgång. Tvättbara menstruationsbindor mm delas ut.                                                                           

I Sverige tar hedersförtryck alltmer plats. Vi hör talas om flickor som förs bort mot sin vilja för att könsstympas, för att ingå barn-och tvångsäktenskap, för uppfostringsresor. Vi har en lagstiftning som bör skydda.

FreeZone Sweden arbetar mot hedersförtryck i Sverige. Vi stödjer dem. 

Distriktskommitténs arbete är viktigt

Önskar du att vara med i arbetet att förbättra utsatta flickors och kvinnors situation kan du boka tid för ett föredrag och/eller swisha ett belopp till Distrikt 2390, litet eller stort till 123 129 37 11 och skriv Empowering Girl som meddelande. 

Titta gärna även in på vår hemsida https://rotary2390.se/page/empowering-girls-i-distrikt-2390-dei

För Distriktskommittén Empowering Girls-DEI
Elisabet Jensen
Chair