Publicerad av Kim Hall den 13 Feb 2020
Det är dags att nominera personer till masterutbildningarna i freds- och konfliktvetenskap vid något av de sex universitet i världen som på uppdrag av Rotary Foundation har dessa utbildningar och som svenskar kan söka till. Även Uppsala universitet har detta uppdrag, dock inte för svenska studenter. På länken https://www.rotary.org/en/our-programs/peace-fellowships
kan ni läsa mer om utbildningen och vad som krävs för att ansöka. Senast den 31 maj ska ansökningarna vara inne, men då ansökan är en lång process med intervjuer önskar vi ansökningar i god tid. För mer information skriv till viveca@serder.se

Since 2011 the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University hosts one of the seven Rotary International Peace Centers. This means that students from all over the world can apply to Rotary scholarships to pursue a Master's Programme in Peace and Conflict Studies at Uppsala University.

The Uppsala Rotary Peace Center selects and educates Rotary Peace Fellows to have a significant, positive impact on peace and conflict resolution during their future careers.

For further information about the Uppsala Rotary Peace Center, please contact the Center Director Sara Lindberg Bromley and the Center Coordinator Masumi Honda at rotarypeace@pcr.uu.se