Publicerad den 26 Sep 2020

Senast den 15 oktober kan klubbar i vårt distrikt ansöka om medel för lokala eller internationella klubbprojekt. I år har vi ungefär 120 000 kronor att dela ut. Under Kommittéer på distriktets hemsida hittar du information om TRF ( The Rotary Foundation). På TRF-sidan hittar du ansökningsblankett, Strategi för bidrag och mycket annat. För att kunna erhålla bidrag ska klubben under föregående verksamhetsår eller senast vid ansökningstillfället ha bidragit till TRFs årliga fond och/eller till PolioPlus, www.rotary.org/DONATE . Klubbens eget bidrag ska vidare vara minst lika stort som det sökta beloppet.

Har du frågor, hör av dig till Knud Jensen, knudeajensen@gmail.com eller viveca@serder.se 

Vi ser fram emot klubbarnas ansökningar!

Viveca Serder

Ordförande i TRF-kommittén (DRFC)
PDG