Publicerad av Kim Hall den sep 30, 2019
Vad är Club Visioning? Det är första frågan många ställer sig. Faktum är att Club Visioning ökar engagemanget i klubben. Så tag chansen och utbilda dig för en certifiering som Club Visioning Facilitatorer. I många Rotaryklubbar runt om i världen, främst i västvärlden, efterlyser man hjälp för att höja engagemanget i klubben bland medlemmarna och få en mer levande och attraktiv Rotaryklubb. 

CV ökar aktiviteten och engagemanget i klubben i första hand och skapar dessutom en större gemenskap. Genom CV utvecklar medlemmarna en aktivitetsplan på några års sikt. Fråga er; var vill ni att klubben ska vara om exempelvis tre år.  Detta utvecklingsarbete genomförs med hjälp av certifierade facilitatorer. Vi använder oss av ett väl beprövat arbetssätt där ”penna och papper” används. Klubben sätter av ca 3 till 4 timmar för att ta fram grunderna i aktivitetsplanen under en kväll eller lördagsförmiddag. 

Certifierade CV Facilitatorer; För att kunna erbjuda CV till våra klubbar så behöver vi utbildare och certifierade CV Facilitatorer. Denna utbildning är vår andra. Vi kommer att ha en mix av helt nya facilitatorer och andra som gick den förra utbildningen och vill befästa sina kunskaper. 

Club Visioning i distriktets klubbar! Vi är nu redo att erbjuda CV övningar till distriktets klubbar!

Register Online

Hjärtligt välkomna!

Distrikt 2390