Bilden är tagen på ön Ukerewe februari i år. Bilden togs av Knud Jensen. På bilden ses Clara Ismaily och Elisabet Jensen
Tack vare Helsingborg Sofiero Rotaryklubb, övriga vänliga vänner och ett bidrag från Rotary U-fond har Clara nu fått möjlighet att studera. Avgifterna till Universitetet har vi för två års studier. Däremot behövs pengar till det dagliga livet, till hyra, mat, transport osv. Självmant har flera Rotarymedlemmar antecknat sig som månadsgivare. Det har glatt oss mycket. Alla pengar vi får in skickas till universitetslärare Delphine Kessy. Hon tar hand om ekonomin för att undvika att Claras släkt gör anspråk på Claras pengar. Delphine är en god vän till oss. Vi har känt henne sedan 2009 då vi för första gången var i Tanzania på ön Ukerewe.  Delphine är också Claras mentor.
Clara är en mycket begåvad ung kvinna, 23 år gammal. Trots sin svåra fattigdom har hon haft ett mål I livet, att få bli läkare och kunna hjälpa till. För henne har det tills nu varit ett ouppnåeligt mål.
Knud och jag är så tacksamma för all den hjälp, ekonomiskt och moraliskt vi fått av våra goda vänner inom och utom Rotary.
Tack Rotary, U-fonden, våra övriga goda vänner.
Vi är stolta över att ha vänner som vill hjälpa till ute världen. Vi är stolta över att vi tillhör en klubb som gör gott ute i världen.
Elisabet och Knud Jensen
Önskar du bidra med en slant kan du bli månadsgivare. Kontakta mig elisabet.jensen@outlook.com
Mobil 0709287869