Publicerad av Kim Hall den 16 Jun 2020
Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och Viveca Serder, ordförande i TRF-kommittén, PDG, hoppas att klubbarna, precis som vanligt, bidrar till The Rotary Foundation (TRF)! Juni brukar vara den månad, då de flesta bidragen från klubbarna kommer in!
Ni vet säkert att hälften av det vi bidrar med till TRFs årliga fond kommer tillbaka till distriktet för att användas till så kallade distriktsbidrag till klubbar, till våra Globala Grants, till freds- och konfliktutbildningen vid Uppsala universitet och till att utrota polio. Resten av pengarna kan vi, liksom andra klubbar i världen, få del av i bland annat Global Grants.
 
Ni vet säkert också, att det är fortsatt viktigt att bidra till att utrota polio, som lätt kan komma i skymundan i coronakrisens spår.
 
I länken nedan ser du en film "Once upon a time" på en dryg minut om vad TRF-pengarna går till. Observera att efter den filmen föreslår Youtube andra liknande filmen, men koncentera dig på den nämnda! Och! Känn er stolta över vad TRF gör!
 
 
Tillsammans med Sveriges övriga distrikt har vi tagit fram bifogade brev om vikten av att fortsatt bidra till TRF.
 
Sprid gärna filmen och brevet till klubbens medlemmar!
 
Nästa möjlighet att söka distriktsbidrag är den 15 oktober. Inför den ansökan kommer vi att ha en utbildning den 17 september. Det blir ett "zoom-möte", så det blir möjligt att delta var i distriktet du än bor! Mer info kommer!
 
Enklast att skicka bidrag till TRF är på rotary.org under fliken DONATE "uppe till höger" på sidan. Markera sedan Annual fund eller Polio. De bidrag ni gör kan användas för att dela ut så kallade PHF (Paul Harris Fellow). Gör det så snart som möjligt, så att era bidrag kommer in under det här verksamhetsåret!
 
Med önskan om en skön sommar och sköt om er!
Viveca
 
Viveca Serder
Ordförande i TRF-kommittén
PDG