Publicerad av Mats Håkanson den 08 Feb 2024

Rotarys certifikat- och masterutbildning i freds- och konflikthantering är unikt meriterande och kan leda till fantastiska möjligheter. Det är en internationell utbildning med deltagare från olika delar av världen. Du kan välja gå denna intressanta utbildning något av Rotarys Peace Center i England, USA, Thailand, Japan, Australien eller Uganda. Det finns ett Peace Center även vid Uppsala universitet, men detta är inte öppet för oss som bor i Sverige. Varje år delar Rotary ut stipendier till drygt 100 personer för dessa studier. Dessa stipendier betalar i princip samtliga kostnader för studierna. Ansökan för nästa år är öppen fram till 15 maj.

 

Ansökan till utbildningen ska vara inne senast 15 maj 2024.

Notera att din ansökan skall tillstyrkas av en Rotaryklubb. Vill du ha hjälp med detta eller undrar över något annat om ansökningsprocessen kan du skriva till peacefellow@rotary.se

Inom Rotarys fokusområde Verka för fred har vi samarbete med utvalda universitet (så kallade Rotary Peace Centers):

University of Bradford, England
Duke University, USA
Chulalongkorn University, Thailand
International Christian University, Japan
University of Queensland, Australien
Makerere University, Uganda

Dessa universitet erbjuder akademisk utbildning i bland annat konfliktlösning, mänskliga rättigheter, förhandling, ickevåld, fredsbyggande och försoning. Även vid Uppsala universitet finns ett Rotary Peace Center, men det är inte öppet för svenska studenter.

Varje år delar Rotary ut stipendier till drygt 100 personer som önskar studera vid ett Rotary Peace Center.

I stipendiet ingår undervisnings- och andra universitetsavgifter, ett månadsbidrag för rum och pension, transport och stipendium för en sommarpraktik, finansiering för deltagande i akademiska konferenser, transporter etc.

Svenska medborgare kan söka stipendier till alla universitet i programmet, utom Uppsala.

Rotary erbjuder var och en av stipendiaterna (som kallas Rotary Peace Fellows) en kontaktfamilj på studieorten som kan assistera med praktiska göromål samt introducera dem i sitt lokala nätverk.

Följande erfarenheter efterfrågas för att kvalificera sig som sökande till Rotarys stipendium till studier i freds- och konflikthantering:

  • Kandidatexamen  
  • Minst tre års relaterad arbetslivserfarenhet för master-programmet
  • Fem års relaterad arbetslivserfarenhet för certifikat-programmet och kunna förklara sin personliga plan för att främja fred överensstämmer med Rotarys uppdrag
  • Behärska engelska språket [Toefl-test krävs]
  • Visa ledarskapsförmåga
  • Ha ett starkt engagemang för tvärkulturell förståelse och fred

Lägg märke till att denna utbildning är så attraktiv globalt så att de som till slut får stipendiet ofta är långt mer meriterade. Av de normalt ca 1.000 som blir godkända att faktiskt söka stipendiet blir drygt 100 till slut antagna och har i snitt 7 års relaterad arbetslivserfarenhet och oftast både en och två examina.

Utbildningen håller mycket hög nivå och ger del i ett fantastiskt alumni nätverk.

Idag har över 1.500 individer globalt gått igenom utbildningen och finns över hela världen på nyckelpositioner – här kan du se vad de gör idag.

Här finns information om ansökningen på engelska.

Är du intresserad, kontakta Sonja Andersson, som är distriktets kontaktperson för Rotary Peace Center. Hon kommer också gärna till klubbarna och informerar vid ett veckomöte.