Publicerad av Mats Håkanson den 07 Jan 2023
Aquabox är en väl­görenhets­organi­sation som tillhandahåller säkert dricksvatten till kris­områden runtom i världen. Organisationen bildades 1992 av en Rotaryklubb i Storbritannien och har sedan dess distribuerat över 110.000 blå lådor, vilket har hjälpt hundratusentals människor i fler än 50 länder.
– Varje Aquabox är skräddarsydd för att hjälpa en familj, med vattenreningsfilter och annan utrustning för skydd, belysning, matlagning och hygien, berättar Tomas Andrén, som är nybliven ambassadör för Aquabox i Sverige. Organisationen samarbetar nära med Rotary och bygger helt sin verksamhet på donationer.
 
 
Som ett erkännande för de insatser som Aquabox har gjort för att hjälpa de som är i nöd och för det frivilliga arbete som dess volontärer utför, mottog organisationen i juni 2016 The Queen’s Award for Voluntary Service.
 
– Aquabox är en volontärledd organisation, med endast en administratör anställd på halvtid. Så andelen av de totala donationerna som direkt bidrar till hjälplådorna är en av de högsta bland de brittiska välgörenhetsorganisationerna, berättar Tomas Andrén. Som ambassadör hoppas jag kunna bidra genom att samla in pengar i Sverige, som via min klubb Helsingborg-Berga utan mellanhänder och kostnader direkt går vidare till Aquabox. Att ha tillgång till rent vatten är en fundamentalt viktig faktor för människor som har utsatts för en katastrof, vare sig den är naturlig eller har orsakats av människan. När man väl har försäkrat sig om rent vatten så kan man börja fokusera på andra åtgärder.
 
– Jag kommer gärna ut till andra klubbar och berättar mer om Aquabox. Jag hjälper också gärna till med olika former av projekt som stöttar Aquabox.
 
Tomas kontaktas enklast på e-post aquaboxsweden@gmail.com. Vill du stötta Aquabox redan idag är swishnumret 123 636 0796.