Publicerad av Kim Hall den 11 May 2021
Det är med glädje jag kan meddela att Annika Skoglund, hemmahörande i Rotary Helsingborg-Kärnan, har utsetts till Guvernör för Rotaryåret 2023–2024.
– Det blir spännande, säger Annika Skoglund som ser fram emot att leda distriktet under ett år.
Annika är en energisk person som under flera år tjänat distriktsorganisationen (D), som funktionär. Hon var under många år Rotaractarnas talare och blev senare assisterande guvernör (AG) med ansvar att ta hand om ett antal rotaryklubbar och dess presidenter framför allt under pandemin då många möten ställdes in. Hon har med sin iver hållit klubbarnas glöd igång med sin entusiasm. För sin gedigna insats tilldelades Annika Skoglund en PHF (Paul Harris Fellow) av guvernör Stefan Knutsson under ett veckomöte. På bilden ser vi diplomet och PHF-nålen lite smygande i höger hand.
 
Hur utses en guvernör?
Tillträde och successionsordning för guvernörer regleras i Rotary Internationals bestämmelser. (Procedurhandboken paragraf 12). Vårt distrikt har valt att ha en Nomineringskommitté som utser den kommande Guvernören för det tilltänkta året, efter nominering av klubbarna.
Guvernörer utses i god tid före sitt tillträdesår. Så här ser successionsordningen ut i vårt distrikt, räknat från den 1 juli 2021:
2021-2022 Ulf Bingsgård, District Governor (DG)
2022-2023 Margareta Robinson, District Governor Elect (DGE)
2023-2024 Annika Skoglund, District Governor Nominee (DGN)
 
När tillkännages valet?
När valet är gjort, tillkännages guvernörens namn för medlemmarna i distriktet via mail. Vilket sker med detta mail som du får här. Valet kommer också att meddelas på vårt Distriktssamråd den 26 maj och också skickas till Rotary International för godkännande i god tid innan nuvarande Rotaryår upphör. 
 
Vad händer sen?
Onsdagen den 28 juni är det Guvernörsinstallation dvs. guvernörsskifte i distriktet då jag, som nuvarande Guvernör, överlämnar uppdraget till Ulf Bingsgård. Annika kommer att bjudas in till Guvernörsinstallationen för att tillsammans med övriga tidigare och tillträdande Guvernörer övervara denna festliga högtid.
 
Inbjudan
Distriktet återkommer senare med mer information kring denna festlighet.
 
Med vänliga Rotaryhälsningar
Stefan Knutsson
Guvernör distrikt 2390