Publicerad av Kim Hall den sep 16, 2019
RFE-kommittén påminner om att sista datum för anmälan den 29:e september om ni ska följa med till Argentina och USA. Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss. Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar. Anmälan skall göras senast 30 september till https://rotary2390.se/page/rfe
RFE-kommittén påminner om att sista datum för anmälan den 29:e september.
Publicerad av Kim Hall den sep 02, 2019
 
Göran Korpe 
Kassör D -2390
Ordförande RFE D -2390
0702-832914
 
signature_2124097195
 
Medlem i Lund Ideon Rotaryklubb