Publicerad av Kim Hall den nov 06, 2019
Inför detta Rotaryår inräknades kommittén för hållbarhetsfrågor i distriktet, Rotary Sustainability Distrikt 2390. Gruppens arbete kommer innefatta de tre perspektiven kring hållbarhet - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Arbetet i kommittén kommer bedrivas inom fyra fokusområden; - kompetensutveckling och kunskapsspridning genom att arrangera intercitymöten samtidigt kan de i kommittén som vill hålla föredrag för klubbarna - driva på och genomföra större projekt globalt genom Rotary - genomföra mindre projekt lokalt, kanske i samarbete med lokala aktörer - arbeta för att hållbarhetsfrågan lyfts inom Rotary i ett större perspektiv.
 
Kommittéansvarig är District Governor Nominee (DGN) Ulf Bingsgård, Trelleborg-S:t Nicolai Rotaryklubb. Vid senaste mötet, kopplat till fjärde punkten ovan, presenterades ett upplägg för att börja samtalet i klubbarna kring hållbarhet. Utgångspunkten är att koppla samman hållbarhetsfrågan till de sex fokusområdena som Rotary har idag. Upplägget utgår från Rotarys sex fokusområden och hur de sjutton globala målen kan läggas till respektive område. Detta ger möjlighet att både samtala kring Rotarys fokusområden och lyfter naturligt in de globala målen i Rotarys verksamhet, både lokalt och globalt. 
 
 
Arbetet i kommittén bedrivs på ett öppet och inbjudande sätt. Om du som rotarian eller rotaractare är intresserad är du välkommen att delta i arbetet. Mötena äger rum på olika platser i distriktet, på olika dagar och tider för att fler ska ha möjlighet att delta i mötena. 
 
Två möten är inplanerade. 
Torsdagen den 7 november kl 16.00–17.30 på Esperesso House, Stortorget 7, Malmö. 
Måndagen den 25 november kl 10.00–11.30 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg. 
 
Anmäl dig via kalendern. 
 Ulf Bingsgård
Sammankallande