Publicerad av Mats Håkanson den 01 Apr 2023
Onsdagen den 10 maj 2023 håller vi Distriktssamråd via webben, ett viktigt möte då distriktets budget, verksamhetsplan, inkomna motioner och mycket mer behandlas inför det kommande Rotaryåret 2023 – 2024. Alla medlemmar är välkomna och allt beslutas genom omröstning, där varje närvarande medlem har en röst. Skulle vi bli oeniga i någon fråga och votering begärs, fattas beslut genom omröstning, där varje klubb har mellan 1 och 4 röster, beroende på antalet medlemmar.
 
På mötet kommer nästa verksamhetsårs guvernör Annika Skoglund presentera sin verksamhetsplan. Det kommer också att bli information om det nya stordistriktet 2395 och Rotary Action Summit i september 2024.
 
Vill du delta så ska du anmäla dig senast tisdagen den 9 maj kl. 23.30, antingen med länken i den kallelse du har fått via mejl eller på evenemangssidan.