Publicerad av Kim Hall den 21 Feb 2020
Under ett par timmar onsdagen den 19 februari träffades ett glatt gäng rotarianer personer på ICA MAXI i Trelleborg i syfte att sälja pennor till förmån för End Polio Now och att informera om Rotary och hur vi nästan utrotat polio i världen. Samtalen ledde fram till att 61 pennor såldes, 1.220 kronor, i kampen mot polio plus ytterligare 460 kronor i frivilliga bidrag.
En penna säljs för 20 kr/st. Då går minst en dollar går till kampen mot polio. För varje insamlad dollar som Rotary bidrar med kommer två dollar från Bill and Melinda Gates  Foundation.
Fyra timmar flög förbi och totalt samlade vi in 1 680 kronor till End Polio Now. Pengarna har givetvis sitt värde. Ett annat värde var att vi var ut och synliggjorde Rotary och fick tillfälle att prata om vår klubb och organisationen i stort. En ganska enkelt ordnad kampanj för att synas mer och göra gott i samhället.   "