Publicerad av Kim Hall den 29 Apr 2021
Under distriktskonferensen lanserades distriktsinsamlingen. Varför gör vi det? Jo, det är ju så att de flesta av oss har haft en reducerad Rotary-aktivitet under året på grund av pandemin. Det innebär att vi inte har haft samma tryck i genomförandet av projekt som vi är vana vid. Ett par klubbar är undantag, men de är i minoritet. Det är också så att vi har en historisk chans att visa att vi bryr oss och att vi vill se en värld som utvecklas positivt. Det historiska består i att vi under detta år har haft betydligt lägre utgifter än vad vi är vana vid.
Låt oss vända detta till något positivt. Delta i distriktsinsamlingen, som klubb eller enskild medlem. En överslagsberäkning ger vid handen att det hade kostat dig cirka 6.000 kr om du gått på alla möten!!! Med 250 kr per medlem kan vi tillsammans bidra till Rotary Foundations Årliga fond, Kampen mot kvinnlig könsstympning - Kasei fot change 2 - Rotary Doctors. Det går till Viagroforestry - planterar träd som motverkar fattigdom och klimatförändring på samma gång. Sist men inte minst lokala projekt; såsom Näktergalen, Ronaldmcdonaldhus och Clownronden.
– Det är min förhoppning att alla vill vara med och göra världen lite bättre, säger Stefan Knutsson, distriktsguvernör 2020-2021.
 
Här kan du läsa lite mer om vad de olika områdena innehåller:
 

1.TR:s Årliga Fond

 • TRF har högsta betyg bland hjälporganisationer. Kolla denna länk: Charitynavigator.org
 • Av det vi skänker till Årliga Fonden kommer hälften tillbaka efter tre år så vi kan genomföra projekt både lokalt och globalt. Vi får tillbaka mycket mer när vi har stora så kallade Global Grants.
 • På vår hemsida finns en fin förteckning över en del av de projekt våra klubbar varit aktiva i de senaste två åren. En del ser du här till vänster. Mer hittar du om du klickar på denna länk: Projekt i distriktet
 • När klubbar ansöker och får bidrag från TRF och/eller U-fonden kan projekten bli större.
 • 25% av de pengar vi nu samlar in går till Årliga Fonden.

 

2. Kvinnors rätt till hälsa – Kasei for Change 2: Ett projekt i Kenya mot kvinnlig könsstympning

 • Elisabet Jensen berättade på distriktskonferensen att på bilden till vänster ser vi en mamma som drar iväg sin flicka för att bli könsstympad. En mångtusenårig tradition i många länder. Och Elisabet beskrev detaljerat hur fruktansvärd könsstympningen är.
 • Rotary Doctors projekt Kasei for Change har haft ett lyckat utfall genom att informera om och diskutera övergreppen och med det minskat det förfärliga förfarandet. Kasei for Change 2 fortsätter in i tre nya byar. Läs mer om projektet här: Kasei for Change 2
 • 25% av de pengar vi nu samlar in går till Kasei for Change.
 
3. Viagroforestry
 • Vi planterar träd som motverkar fattigdom, hunger och klimatförändring på samma gång.
 • Vi planterar träd i de områden där Rotary Doctors är verksamma och ökar vår positiva påverkan i områdena.
 • Agroforestry går ut på att låta träd växa bland grödor och boskap, så att alla parter kan dra nytta av varandra.
 • Vi har erfarenhet av liknande projekt i Ukerewe.
 • Läs mer om Agroforestry och Vi-skogens sätt att arbeta här: Viagroforestry
 • 25% av de pengar vi nu samlar in går till att plantera träd.

Ukerewe school farming project
The Rotary Project is a school farming project implemented in Ukerewe Island. Coordinated by Vi Agroforestry and funded by Rotary Clubs in UK and Sweden. Knowledge on environmental conservation and sustainable agriculture practices to primary school children. 10.000 skolbarn får grötfrukost tre gånger i veckan.

 

4. Lokala projekt

 • På distriktskonferensen fick vi höra om Näktergalen. En mentor-adept relation mellan studerande på Malmö Universitet och barn i utsatta områden. Läs mer här: Näktergalen
 • På Ronald McDonald-huset bor familjer så att de kan vara nära sina svårt sjuka barn. Läs mer här: Ronaldmcdonaldhus
 • Sjukhusclowner kan skapa stunder av glädje och lindra oro och stress hos barnen på sjukhusen, deras föräldrar, syskon och personal. Läs mer här: Clownronden
 • Det finns säkert fler bra projekt. Ansök om att ta del av distriktsinsamlingens insamlade medel.
 • 25% av de pengar vi nu samlar in går till lokala projekt.
 

Så här går det till:

1. Klubben samlar in minst 250 kr per medlem. Pengarna sätts in på distriktets bankgiro 5256-3335 och ange distriktsinsamlingen. Klubben får de PHF poäng som generas.

2. Medlemmar kan själv Swisha in 250 kr (eller mer) till distriktets Swishnummer: 123 129 3711. Här anger man också distriktsinsamlingen. Här kommer PHF-poängen att tillfalla distriktet.

Vi kommer löpande att informera om alla delar av projekten och rapportera vilken nytta våra insamlade medel gör samt uppföljning och projektledning i Hållbarhetskommittén.

Stefan Knutsson
Guvernör 2020-2021, Distrikt 2390