Publicerad av Kim Hall den 24 Apr 2020
Den 21/4 kallade AG Annika Skoglund presidenter och inkommande presidenter i Helsingborgs och Höganäs kommuner till ett historiskt webb-möte med anledning av Covid-19. Mötet genomfördes med teknisk support av distriktets IT-mästare Mats Håkanson. I mötet deltog 16 personer och alla 10 klubbar var representerade samt ordförande i Rotary Öresund. DGN Ulf Bingsgård var också med och berättade om distriktets Sustainability-projekt. En ny 10-klubbsträff kommer att äga rum den 18/6, dagen efter nästa DO-möte, för att diskutera och planera verksamheten under sommaren och hösten.