Publicerad av Ulf Bingsgård den 01 Jan 2023
När RI-presidenten 2021–2022 Shekhar Mehta lyfte fram att Rotary ska vara aktivt i Empowering girls, att stödja och främja kvinnor och flickors lika möjligheter, inrättades kommittén Empowering Girls i distriktet. Detta är lite mer än 1 1/2 år sedan och i månadens program kommer kommitténs chair Elisabet Jensen berätta om vad som gjort och vad som komma skall. Rotary kommer fortsätta arbeta för Empowering girls och då är det viktigt att vi inspireras kring vad mer vi kan göra kring detta. Stefan Knutsson, distriktsguvernör 2020 – 2021, genomförde en distriktsinsamling under sitt år där en del pengar skulle användas för att genom agroforestry, plantera skog och ätbara grödor tillsammans, i Kenya. Knud Jensen har varit projektansvarig för detta och kommer i programmet ge en uppdatering kring hur långt vi kommit.
 
Dessutom pratar vi om Aquabox, som ska säkerställa rent dricksvatten i kriszoner, får en uppdatering om TRF samt om vad som i övrigt tilldrager sig i distriktet.