Publicerad av Kim Hall den 06 Jul 2020
Årets första Sommar Rotary möte den 15 juli kl. 18.30 på Backafallsbyn. Den första föreläsningen hålls av Lena Wedmo, som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Det är en föreläsning som har varit efterfrågad och som är speciellt intressant mot bakgrund av Öresundsregionens och speciellt Vens natur och fågelliv.
Föreläsningen kommer att innehålla information om:
– naturvärden och områdesskydd
– regelverk kring strandskydd, biotopskydd, dispens NR (Naturresurslagen)
– allmänt om vikten av att inleda tidigt samråd med kommunen och länsstyrelsen vid planläggning av utvecklingsprojekt kopplat till boende, turism, rekreation och fiske

Allt arrangeras enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att Backafallsbyn ska kunna arrangera detta på bästa sätt, vill de gärna att ni anmäler ert deltagande tel  0418-449999.

Varmt välkomna!
Sonja Andersson
VEN