Public Image-kommittén i distrikt 2390 bildades 1 juli 2022 genom en fusion mellan ClubRunner- och PR-kommittéerna.

 

Vi i Public Image-kommittén arbetar för att stärka det interna och externa kommunikationsflödet inom distriktet. Vi kommunicerar aktivt inom och utanför Rotary i distriktet, samtidigt som vi stöttar och entusiasmerar klubbarna i deras arbete att kommunicera internt och externt. Vi är även ansvariga för att tillhandahålla och utveckla distriktets kommunikationsverktyg och verksamhetsstöd, ClubRunner.

Genom att ha både medel och mål i samma kommitté kan vi aktivt arbeta med att internt och externt steppa upp kommunikationen.

 

I kommittén ingår:

Mats Håkanson (Malmö RK) – Rotary District Public Image Chair
Stellan Larsson (Lomma-Bjärred RK)
Lillemor Darinder (Malmö-Skeppsbron RK)
Torkil Rönne (Malmö-Öresund RK)
 

Arbetsområden:

Den externa bilden av Rotary
Vi strävar efter att på regionala planet öka kunskapen om Rotary genom att kommunicera Rotary externt, stötta klubbarnas PR-ansvariga i deras arbete samt deltar i samarbeten inom Sverige och zonen för att stärka synen på Rotary i vårt samhälle.
 
Distriktets webbplats, sociala medier & veckobrev
Vi uppdaterar och utvecklar distriktets webbplats, Facebook, LinkedIn och Instagram samt utvecklar och redigerar distriktets veckobrev som går ut till alla medlemmar i distriktets klubbar varje veckoslut.
 
Internt kommunikationsstöd
Vi vill entusiasmera och stötta klubbarna när det gäller att informera sina medlemmar och klubbgrannar.
 
ClubRunner Support & Utbildning
Vi utbildar och utvecklar klubbarnas funktionärer vad gäller användningen av ClubRunner som verktyg för klubbarnas kommunikation och administration, samt svarar för supporten till användarna.
 
Samverkan med övriga 6 distrikt i Sverige som använder ClubRunner samt kontakt med ClubRunner i Kanada
Vi samverkar nära med övriga distrikt som använder ClubRunner i Sverige. Idag använder ca 70% av klubbarna i Sverige ClubRunner.
 
 

CR-supporten

 
 
Public Image-kommittén
Fr.v. Mats, Stellan, Lillemor och Torkil.
 
 

Lite om oss och
vår bakgrund

 
Mats Håkanson:
Jag har arbetat med kommu­nikat­ion  i 50 år. Först som journalist, därefter i större, publika företag och de senaste 25 åren som konsult till börs­före­tag, ägarledda företag och offentliga verksamheter.
 
Lillemor Darinder:
Info kommer
 
Stellan Larsson:
Jag har en bakgrund inom IT som chef i olika befattningar samt som VD i IT- och IT-kommunikationsföretag. Jag har också en konsultbakgrund där jag arbetat med ledningsfrågor som konsult/utredare men också som inhyrd chef/VD.
 
Torkil Rönne:
Info kommer