Public Image-kommittén i distrikt 2390 bildades 1 juli 2022 genom en fusion mellan ClubRunner- och PR-kommittéerna.

 

Vi i Public Image-kommittén arbetar för att stärka det interna och externa kommunikationsflödet inom distriktet. Vi kommunicerar aktivt inom och utanför Rotary i distriktet, samtidigt som vi stöttar och entusiasmerar klubbarna i deras arbete att kommunicera internt och externt.

Vi är även ansvariga för att tillhandahålla och utveckla distriktets kommunikationsverktyg och verksamhetsstöd, ClubRunner. 

Genom sammanslagningen kan vi spinna ihop allting, både medel och mål, för att aktivt kunna arbeta med att internt och externt steppa upp kommunikationen.

Kommittén är organiserad med en grupp för övergripande styrning samt arbetsgrupper för de olika områden som ingår i kommitténs ansvar:

 

Styrgrupp:

Mats Håkanson (Malmö RK) – Rotary District Public Image Chair
Stellan Larsson (Lomma-Bjärred RK)
Lillemor Darinder (Malmö-Skeppsbron RK)
Torkil Rönne (Malmö-Öresund RK)
 

Arbetsområden:

Den externa bilden av Rotary
Stefan Knutsson (Lomma-Bjärred RK)
Torkil Rönne (Malmö-Öresund RK)
Katarina Carlsson (Malmö RK)
 
Internt kommunikationsstöd
Mats Håkanson (Malmö RK)
 
Sociala medier
Marie Nilsson (Lomma-Bjärred RK)
 
Wednesday Night Live
Ulf Bingsgård (Malmö-Öresund RK)
Sander Fraser-Pots (Burlöv RK)
Alexander Dorling (Rotaract)
 
Distriktets webbplats & veckobrev
Mats Håkanson (Malmö RK)
 
ClubRunner Support & Utbildning
Mats Håkanson (Malmö RK)
Stellan Larsson (Lomma-Bjärred RK)
 
 

CR-supporten

Kommitténs styrgrupp
Fr.v. Mats, Stellan, Lillemor och Torkil