Distriktets Learning Center

Detta rotaryår tillträder jag rollen som Chair Learning Center, dvs ordförande i Utbildningskommittén.
Mitt namn är Christina Reumark och jag är medlem i Höganäs RK sedan 4 år tillbaka (past president nu) och kommer från Göteborg där jag blev rotarian 1996. Under åren i D2360 innehade jag de flesta roller i min klubb; var t ex President   2009–10, hade rollen som AG för 14 Göteborgsklubbar under tre år och var mångårigt aktiv i GSE, Group Study Exchange, ett utbyte mellan distrikt för young professionals. christina.reumark@telia.com